Schooltijden, vrije dagen en activiteiten

Schooltijden
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.45 uur
Woensdag van 8.30 - 12.15 uur
Wanneer u iets wilt vragen of melden aan de leerkracht, bent u altijd van harte welkom. In het geval u de leerkracht graag langer wilt spreken, vragen wij u vriendelijk dit na schooltijd te doen.


Vanaf schooljaar 2022-2023 zal OBS Toermalijn gaan werken met een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de schooltijden veranderen: elke dag van 8:30-14:00 uur.

Studiedagen:    
 
Vrijdag 15 oktober 2021
Maandag 22 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Dinsdag 22 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Maandag 27 juni 2022
Vrijdag 22 juli 2022


Vakanties en vrije dagen:
 
Herfstvakantie 25 oktober t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022


Activiteiten:
 
Schoolreisje 24 september 2021
Schoolfotograaf 28 september 2021
Kinderboekenweek 6 t/m 15 oktober 2021
Voorlopig adviesgesprekken groep 8 8 t/ m 12 november 2021
Kunstweek  8 t/ m 12 november 2021
Sinterklaas 3 december 2021
Kerst 23 december 2021
Cito weken 17 t/ m 28 januari 2022
1e rapport mee 18 februari 2022
Rapportgesprekken 21 t/ m 25 februari 2022
Definitief adviesgesprekken groep 8 21 t/ m 25 februari 2022
Verkleedfeest 25 februari 2022
Groot schoolproject 8 t/m 24 maart 2022
Verkeersexamen groep 7 28 maart
Eindtoets (groep 8) 19, 20 en 21 april 2022
Koningsspelen 22 april 2022
Avondvierdaagse 7 t/m 10 juni 2022
Kamp groep 8 1 t/ m 3 juni 2022
Cito weken 13 t/ m 24 juni 2022
2e rapport mee 1 juli 2022
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 11 t/m 15 juli 2022
Pré adviesgesprekken groep 7 4 t/m 15 juli 2022
Wenmoment hele school 14 juli 2022
Musical groep 8 20 juli 2022
Eindfeest BBQ 21 juli 2022
Schoolgids
Maak een afspraak